اعزام سرایدار در تهران

شرکت خدمات نگین پاک نیروی سرایدار خود را با بالاترین کیفیت سرایداری جهت ساختمان های تجاری،مسکونی، برج ها و … جهت امور مربوطه اعزام می کند. استخدام سرایدار بعد از مصاحبه چند مرحله ای و بررسی عدم سابقه اعتیاد و یا سوء پیشینه انجام می شود و همچنین مدارک لازم و ضمانت کاری از نیروی خدماتی به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از هرگونه آسیب یا مشکلی در محل خدمت دریافت می شود. نیرو های اعزامی از طرف شرکت خدمات نظافت نگین پاک نیروهای ایرانی با تجربه اموزش دیده اراسته وقت شناس و مودب هستند.

شرکت خدمات نظافت نگین پاک این ضمانت را به شما می دهد در صورت هرگونه نارضایتی از سرایدار اعزامی امکان تغییر آن بدون هیچ گونه وجهی را دارید.

وظایف سرایدار:

۱- سرایدار وظیفه نظافت لابی و نظافت کابین آسانسورها و نظافت ورودی ساختمان و همچنینحفظ و حراست ونگهداری از اموال و داراییها و فضاهای مشاع ساختمان

p>2- سرکشی روزانه به تمامی طبقات برای اطمینان از امنیت۳-سرایدار وظیفه نظافت باغچه ها، جدا کردن علفهای هرز، آبیاری و رسیدگی به گلها و فضاهای سبز را دارد

۴-سرکشی به تمامی طبقات و پارکینگها و مرتب نمودن و نظافت قسمتهایی که نیاز به نظافت روزانه دارند

۵- پرداخت قبض های مشاعات وفیشهای مختلف و انجام امور اداری مربوط به ساختمان

۶- پیگیری و دریافت شارژهای واحد ها و توزیع فرمها و اطلاعات مورد نظر هیات مدیره در بین ساکنین

۷- سرایدار وظیفه گزارش دهی تخلفات یا نظرات و انتقادات و مشکلات مختلف به هیات مدیره را دارد

۸- حضورفیزیکی  منظم وآراسته در محل نگهبانی لابی و نظارت بر تمامی رفت و آمدها در ساعت کاری مقرر

021-44254587